Rys historyczny

 

Zaczęło się tak…

Przedszkole w Sannikach prowadzi swoją działalność jak podają źródła od 1 czerwca 1947 roku. Pierwszą lokalizacją był miejscowy pałac. Była to placówka jedno oddziałowa funkcjonująca kilka godzin dziennie z jednoosobową kadrą pedagogiczną.

 

Państwowe Przedszkole, a następnie Przedszkole Samorządowe

 

Państwowe Przedszkole w Sannikach

 

W 1956 roku posiadała już dwuosobową kadrę pedagogiczną tj. kierownik i wychowawca, ale nadal jednoosobową obsługę na stanowisku kucharka-woźna. Wydłużył się czas pracy przedszkola do 9 godzin dziennie. Dzieci uczęszczające wtedy do przedszkola pochodziły w większości z rodzin pracowników miejscowego PGR-u, który w tamtych latach stanowił duże wsparcie w funkcjonowaniu placówki, jak również dzieci z rodzin z ulicy Fabrycznej.

 

Zakończenie roku 1958-59

 

Pracownicy przedszkola w latach 1958-1959

 

W 1960 roku zatrudniona została jeszcze jedna nauczycielka, a stanowisko woźnej zostaje oddzielone od stanowiska kucharki, przy czym kierownik przedszkola pełni nadal także rolę intendenta. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych Państwowe Przedszkole w Sannikach zostaje przekształcone w dwuoddziałowe oraz zostaje wydzielone jako oddzielne stanowisko intendenta.

 

 

Lata 60-te

 

Pracownicy Państwowego Przedszkola w Sannikach 1963 r.

 

Wręczenie Złotego Krzyża Zasługi p. J. Studzińskiej - 1976 r.

 

Od początku lat 80-tych pensum nauczyciela pracującego w przedszkolu wynosi 30 godzin tygodniowo, a tydzień pracy stanowi 6 dni.

 

Lata 80-te. Od lewej: dyr. Katarzyna Borkowska i pracownicy Państwowego Przedszkola w Sannikach

 

W roku 1991 następuje zmiana nazwy na Przedszkole Samorządowe w Sannikach.

W 2005 roku do przedszkola zostają włączone oddziały zerowe, tak więc od tego roku staje się placówką czterooddziałową, w której pracuje 5 osób personelu pedagogicznego. Wtedy to również utworzono stanowisko sekretarki. Nadal przedszkole ma swoją siedzibę w pałacu.

1 kwietnia 2009 roku Przedszkole Samorządowe w Sannikach zostaje przeniesione do nowego budynku przy ulicy Wólczyńskiej. Jest placówką czterooddziałową, czynną 10 godzin dziennie, zatrudniającą 6 nauczycieli i 8 osób personelu administracyjno-obsługowego.

 

Przedszkole Samorządowe w Sannikach - wiosna 2010 r.

 

Przedszkole Samorządowe w Sannikach - od 1 kwietnia 2009 r.

 

Opracowała: mgr Iwona Adamczyk

 Poświęcenie Obiektu Przedszkola Samorządowego - 10 październik 2009 r.


W październikowe sobotnie przedpołudnie do Przedszkola Samorządowego w Sannikach przybyło wielu gości. Placówka od kilkunastu dni przygotowywała się do wydarzenia, jakim było poświecenie obiektu. Po części oficjalnej – powitaniu gości i złożeniu podziękowań za włożony trud tak wielu instytucji i osób, Wójt Gminy Sanniki zaprosił wszystkich do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez najmłodszych mieszkańców gminy korzystających z oddanego nowego obiektu w Sannikach. Występ dzieci z Przedszkola Samorządowego wzbudził uśmiech i zachwyt zebranego audytorium. Następnie ksiądz dziekan Stanisław Dujka dokonał poświęcenia obiektu, a marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik z Wójtem Gminy Gabrielem Wieczorkiem i dwójką dzieci (Julka i Lidka Olkiewicz) dokonali uroczystego przecięcia wstęgi. Potem goście rozpoczęli zwiedzanie całego obiektu, a pomocą służyli wszyscy dyrektorzy instytucji mieszczących się w nowym budynku przedszkola. Tygodnik EKSTRA GOSTYNIN z 15 października 2009 r. zamieścił obszerny artykuł z tejże uroczystości (artykuł „Spełniły się marzenia’’ napisany przez Tomasza Paszkiewicza, fot. Piotr Mrówka).

Opracowała: mgr Grażyna Milewska