Aktualności

Ogłoszenie - 03.11.2017

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 ustaliła składkę roczną w wysokości 80zł na dziecko.